ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ16/07/2011
อัพเดท9/01/2018
ผู้เข้าชม255987
แสดงหน้า350262
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เอกสารการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.ฉะเชิงเทรา


เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 มกราคม  2561  ณ  ห้องประชุมสุนทรพิพิธ (ชั้น 3)
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา


วาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1/ 2561

พ.ร.บ.โรคติต่อ 2558

สถานการณ์แนวทางมาตรการโรคพิษสุนัขบ้า

รายงานสรุปการจัดหาวัคซีนฯ สุนัขในพื้นที่

ข้อมูลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจ.ฉะเชิงเทรา

ปัจจัยการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการเร่งรัดในคน

การจัดหาวัคซีนฯสุนัขในพื้นที่

ประชุมคกก.โรคติดต่อการป้องกันควบคุมโรค (ปศุสัตว์จังหวัดฉช.)

สถานการณ์โรคไข้สมองอักเสบ

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้สมองอักเสบ

สถานการณ์วัณโรคจ.ฉะเชิงเทรา

เนื้อหาวัณโรค

สถานการณ์โรคมาลาเรียจังหวัดฉะเชิงเทรา