ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ16/07/2011
อัพเดท9/01/2018
ผู้เข้าชม256010
แสดงหน้า350285
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2560(43_KPI) (เข้าชม 998 ครั้ง)

♦ สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 2560 (19  ตุลาคม 2559) (page 1-6)

♦ สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 2560 (19  ตุลาคม 2559) (page 7-11)


KPI-Template-20 years
        (43 ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุขปี 2560) 


► ร้อยละของจังหวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง

► อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

► ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก

► ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ


One Page :  Action Plan

♦ One Page PA-KPI-ECO & SAT 

♦ One Page PA-KPI-TB 

 

 


…ไตรมาส 1 : 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)


► ร้อยละของจังหวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง (คลิกที่นี่)

► อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 
    (คลิกที่นี่)


► ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อ          
    ทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก (คลิกที่นี่)


► ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (คลิกที่นี่)

 

 

…ไตรมาส 2 : 6 เดือน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 

 

…ไตรมาส 3 : 9 เดือน(ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560)


 

 

…ไตรมาส 4 : 12 เดือน(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)