ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ16/07/2011
อัพเดท9/01/2018
ผู้เข้าชม256000
แสดงหน้า350275
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน (เข้าชม 4052 ครั้ง) 

 ►  แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคตามแนวทางโครงการกำจัดหัด  
     ตามพันธะสัญญานานาชาติ

     

เอกสารการสอน 'มาตรฐานการดำเนินงาน EPI' วันที่ 29 สิงหาคม 2557
     
- มาตรฐานการดำเนินงาน EPI (page1-15)
      - มาตรฐานการดำเนินงาน EPI (page 16-30)
      - มาตรฐานการดำเนินงาน EPI (page 31-52)
อกสารมาตรฐานการดำเนินงานวัตซีน
      
๑. รหัสวัคซีน
       ๒. มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
       ๓.การให้วัคซีน dt ในหญิงตั้งครรภ์
       ๔. เรื่องแจ้งเตือน : โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนประจำปีงบประมาณ 2555
       ๕. การให้ dt และ OPV
       ๖. แบบประเมินการบริหารวัคซีน
       ๗. แบบประเมินการปฏิบัติงาน