ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
จำนวนผู้เข้าชม
เปิดเมื่อ16/07/2011
อัพเดท9/01/2018
ผู้เข้าชม256010
แสดงหน้า350285
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส (ARIC) (เข้าชม 2546 ครั้ง)

 

 

   

 

 แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสำหรับจนท.สธ.

         องค์ความรู้โรคมือเท้าปาก        

แนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค

                                                   แนวทางการเฝ้าระวังในสถานศึกษา

                                                   แบบสอบสวนโรค EV71

                                                  การแจ้งสถานการณ์และการดำเนินงาน

                                     แนวทางการเก็บตัวอย่างและการวินิจฉัยEV71

 

                     แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคสำหรับแพทย์

                                                  องค์ความรู้โรคมือเท้าปาก  

                                                                                     แนวทางการเฝ้าระวังโรคสำหรับแพทย์

                                         การแจ้งสถานการณ์และการดำเนินการควบคุมป้องกัน

                                                   แนวทางการเก็บตัวอย่าง EV71
 

     แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคมือเท้าปาก สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

 

 

 

 -